Algemene Voorwaarden

1.Toepasbaarheid

1.1 In de hierna volgende voorwaarden wordt onder leverancier verstaan:

The Hair Company BVBA
Regentiestraat 44 B2
9100 Sint Niklaas
België
Telefoon: 03/298 45 14
Telefoon internationaal: +32 (0)3 298 45 14
Ondernemersnummer BE0475.025.034

1.2. De afnemer is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de leverancier een overeenkomst heeft gesloten, of met de de leverancier in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer en gelden voor alle overeenkomsten, aankopen en bestellingen.via e-mail, fax of telefoon.

1.4. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan enkel na schriftelijke goedkeuring.

1.5 Indien de afnemer andere voorwaarden hanteert bij zijn aankopen dan zijn deze ondergeschikt aan diegene die hier vermeld zijn.

1.7 Bij het plaatsen van een bestelling erkent en aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden.

2 verzakingsrecht na aankoop (enkel voor particulieren! en bij verkoop op afstand).

2.1. De afnemer kan als hij/zij een natuurlijke persoon is verzaken aan de aankoop tot 14 dagen na levering (begint vanaf de kalenderdag na de levering). Dit kan enkel als de goederen en verpakking onbeschadigd zijn. Indien er beschadiging is of de goederen en verpakking niet meer volledig zijn vervalt dit verzakingsrecht en wordt er niet terugbetaald..

2.2. De kosten en verantwoordelijkheid (verzekering) voor terugsturen vallen volledig ten laste van de afnemer.

2.3. Indien u van dit verzakingsrecht wil gebruik maken dan moet u dit binnen de 14 dagen via e-mail, fax of aangetekende brief melden. De leverancier zal dan een reply sturen met de voorwaarden. Deze reply moet bij de teruggestuurde goederen gevoegd worden. Zonder deze reply wordt er niet terugbetaald!

2.4.Bij eventuele terugbetaling geldt dit enkel voor het produkt en nooit voor de verzending en eventuele verzekeringskosten.

4.. Produktaanduidingen en prijzen

4.1. De prijzen op de web-shop kunnen verschillen van de produkten in de winkel en vice verca.

4.2. Indien de goederen niet in stock zijn en bij nieuwe aankopen de prijzen gestegen zijn dan kan de leverancier u een nieuwe prijs voorstellen. Zie 5. bestellingen.

5. Bestellingen

5.1 De leverancier kan steeds een bestelling of een deel van een bestelling weigeren. Hierbij zal hij een bericht naar de afnemer sturen.

5.2 De leverancier streeft ernaar het produkt zo snel mogelijk te bezorgen aan de afnemer. Leveringstermijnen zijn niet bindend maar indicatief. De leverancier kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet of laattijdige leveringen.

5.3 Als u binnen de drie dagen geen bevestiging of antwoord gekregen heeft op een bestelling of bericht kunt u best terug contact opnemen.

6. Betalingen

6.1 Voor de betaling van de goederen kan gekozen worden uit ofwel bankoverschrijving voor de levering ofwel onder rembours bij levering. Bij rembours wordt enkel cash geld aanvaard. Cheques of wissels worden niet aanvaard. Rembourskosten vallen ten laste van de afnemer.

6.2 Buitenlandse overschrijvingen kunnen enkel gebeuren via gebruik van het IBAN nummer van The Hair Company. Extra bankkosten zijn volledig ten laste van de afnemer.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het risico van verzending valt volledig ten laste van de afnemer. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkige en/of beschadigde leveringen.

7.2 Klachten in verband met leveringen moeten per aangetekende schrijven worden gedaan binnen de twee werkdagen na de levering anders verjaart de klacht.

7.3 De afnemer verklaard de juiste kennis te hebben om het produkt te gebruiken.. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde werking en/of resultaat.

8. Garantie

8.1 Op electrische toestellen staat een fabrieksgarantie onder de bepalingen van de fabrikant .

8.2 Bij een defect dat valt onder de fabrieksgarantie van de leverancier dan kan de afnemer zijn toestel in oorspronkelijke verpakking met alle onderdelen opsturen op zijn kosten en risico naar de leverancier of binnen brengen in de winkel.
8.3. Bij herstelling onder garantie zal de afnemer ervan op de hoogte gebracht worden als het produkt klaar is. Dan kan die het ofwel in de winkel ophalen of kan het naar hem opgestuurd worden (kosten ten laste van de afnemer)

9. Geschillen:

Voor gerechtelijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Sint Niklaas bevoegd.

Volgende
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
Er zijn geen artikelbeoordelingen